Kargo Şirketlerine Araç Kiralama

Kargo Şirketlerine Araç Kiralama yapmayı düşünüyorsanız vergi yükümlülüğü konusunda aşağıdaki bilgileri okumanızı öneririz. Vergi mükellefi bir firma olarak yapmayıp, şahıs olarak kiralama yaptığınız %20 bir stopajın kiralayan firma  tarafından devlete ödenmek zorundadır.

Kargo Şirketlerine Nasıl Araç Kiralanır?

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN ŞAHISLARDAN ARAÇ KİRALANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
Tarih: 25.11.2009

A) Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Firmaların vergi mükellefi olmayan şahıslardan veya personellerinden araç kiralanması durumunda, GVK Kanunu Madde 94/5-a gereğince GVK Madde 70’de yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 stopaj ayırması gerekmektedir.

Kira geliri elde eden açısından bu kazancın GMSİ olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Dolayısı ile bir yıl içinde elde edilen brüt gelir GVK 103 Mad.İkinci dilimi (2009 yılı için 22.000) geçmesi durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir

B) Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, Gelir Vergisi Kanununun 40/5 maddesiyle kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

C) Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

KDV Madde 3/f gereğince Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir.

Dolayısıyla firmaların vergi mükellefi olmayan şahıslardan veya personellerinden araç kiralanmasının personellerinden kiralamış oldukları taşıtlar için yaptıkları ödemeler üzerinden KDV Kanunu Madde 9 gereğince %18 oranında Sorumlu Sıfatıyla KDV hesaplamaları gerekmektedir.

GD Star Rating
loading...
Kargo Şirketlerine Araç Kiralama, 6.2 out of 10 based on 10 ratings